ادامه مطلب

پروژه پایانی درس فرایند تصادفی

1- اخرین مهلت تحویل پروژه ها تا آخر خرداد ماه می باشد. 2- ارسال مقاله مرجع و فایل  Word و PDF گزارش و همچنین برنامه های نوشته شده به صورت یک فایل زیپ شده صورت گیرد. 3- گزارش نباید صرفا ترجمه مقاله بوده بلکه باید توام با فهم مقاله به کمک مقالات یا مراجع دیگر […]

error: Content is protected !!