• 913

قابل توجه کلیه دانشجویان درس فرآیند های تصادفی و سیگنال ها و سیستم ها

جهت اطلاع از آخرین اطلاعیه های درسی به “اطللاعیه های درس فرآیند های تصادفی” و “اطلاعیه های درس سیگنال و سیستم” مراجعه شود.

قابل توجه کلیه دانشجویان درس مخابرات بی سیم

 جهت آگاهی از آخرین اطلاعیه های درسی به “اطلاعیه های درس مخابرات بی سیم” مراجعه شود.

قابل توجه کلیه دانشجویان برای تحویل پروژه درسی:

لطفا پس از انجام پروژه، یک CD شامل موارد زیر تهیه و به دفتر اینجانب تحویل دهید:

– فایل های word و PDF گزارش.

– فایل های پاورپوینت ارایه.

– شبیه سازی های انجام شده.

23+
error: Content is protected !!