• 913

قابل توجه کلیه دانشجویان درس مخابرات دو و کدگذاری کانال

با توجه به درخواست برخی از دانشجویان مبنی بر تمدید تحویل پروژهای درسی، آخرین مهلت تحویل پروژه ها روز شنبه 26 بهمن می باشد. کلیه پروژه ها به صورت سی دی تحویل اینجانب یا دفتر شوند.

قابل توجه کلیه دانشجویان برای تحویل پروژه درسی:

لطفا پس از انجام پروژه، یک CD شامل موارد زیر تهیه و به دفتر اینجانب تحویل دهید:

– فایل های word و PDF گزارش.

– فایل های پاورپوینت ارایه.

– شبیه سازی های انجام شده.

17+
error: Content is protected !!